Főoldal
Tagjaink
Módosítva: 2020.06.10.
Tömör taglista    Tabló    Elhunyt tagjaink
Nyomtatható tabló
(egyelőre csak Internet Explorerrel nyomtatódik jól - a hibakeresés folyik)
Cikkek
Egyesületi tagok
Név Szakma Intézmény, szervezeti egység Munkahely Lakóhely
Ádám Antal geofizikus MTA Geodéziai és Geofiz. Kutatóintézet Sopron Sopron
Andó István állatorvos MTA Szegedi Biológiai Központ, Genetikai Intézet Szeged Szeged
Apagyi Barnabás fizikus Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Elméleti Fizika tanszék Budapest Budapest
Bácsy Ernő orvos, sejtbiológus Egészségügyi Tudományos Tanács Budapest Budapest
Bagi Dániel történész Pécsi Tudományegyetem, BTK Történettudományi Intézet Pécs Pécs
Bakacsi Gyula közgazdász Semmelweis Egyetem Budapest Martonvásár
Balásházy Imre fizikus MTA KFKI , Atomenergia Kutatóintézet Budapest Remeteszőlős
Balogh Ádám orvos Szegedi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika Szeged Szeged
Balogh Elemér jogtörténész Szegedi Tudományegyetem, Jogtörténeti Tanszék Szeged Szeged
Bánhidi László épületgépész Budapesti Műszali és Gazdaságtudományi Egyetem, Épületgépészeti Tanszék Budapest Budapest
Baradnay Gyula orvos Szeged M.V. Önkormányzat Kórháza , Sebészet Szeged Szeged
Barna B. Péter fizikus MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet Budapest Budapest
Barna Gábor néprajzkutató Szegedi Tudományegyetem, Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
illetve Vallási Kultúrakutató Csoport
Szeged Budapest
Barnabás Beáta növénybiológus MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Biológiai Szekció Martonvásár Budapest
Bársony István villamosmérnök MTA, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet Budapest Budapest
Barta János történész Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet Debrecen Debrecen
Basky Zsuzsanna aphidológus Magyar Tudományos Akadémia, Növényvédelmi Kutatóintézet, Állattani Osztály Budapest Budapest
Bassola Péter nyelvész Szegedi Tudományegyetem, Német Nyelvészeti Tanszék Szeged Budapest
Bérczi István geológus Mol Rt. Budapest Budapest
Bernáth Árpád irodalomtörténész Szegedi Tudományegyetem, Germán Filológiai Intézet, Német Irodalomtud. Tanszék Szeged Szeged
Bertényi Iván történész Eötvös Loránd Tudományegyetem, BTK Történeti Intézet Budapest Budapest
Bíró Tamás Sándor fizikus MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Budapest Piliscsaba
Bitskey István irodalomtörténész Debreceni Egyetem, Bölcsészkar Debrecen Debrecen
Bolberitz Pál teológus, filozófus Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, I. sz. Keresztény Bölcseleti Tanszék Budapest Budapest
Bollobás Béla matematikus University of Cambridge, Trinity College Cambridge Cambridge
Bollobás Enikő irodalomtörténész Eötvös Loránd Tudományegyetem, Amerikanisztika Tanszék Budapest Budapest
Borhidi Attila biológus, ökológus MTA Ökológiai és Botanikai Kutató Intézet Vácrátót Pécs
Bősze Péter orvos Fővárosi Szent István Kórház, Nőgyógyászati Osztály Budapest Budapest
Botos Katalin közgazdász Pázmány Péter Katolikus Egyetem, JÁTK Közgazdasági Intézet Budapest Budapest
Csákiné Michéli Erika agrármérnök Szent István Egyetem, Talajtani és Agrokémia Tanszék Gödöllő Gödöllő
Csanády Miklós orvos, kardiológus Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvosi Kar Szeged Szeged
Csejtei Dezső filozófiatörténész Szegedi Tudományegyetem, SZTE, BTK Filozófia Tanszék Szeged Szeged
Csernai László Pál fizikus Bergeni Egyetem, Theoretical and Computational Physics Section Bergen Ulset
Csikor Ferenc fizikus Eötvös Loránd Tudományegyetem, Elméleti Fizikai Tanszék Budapest Budapest
Czigner Jenő orvos Szegedi Tudományegyetem, ÁOK Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika Szeged Szeged
Czitrovszky Aladár fizikus MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet, Lézeralkalmazási osztály Budapest Budapest
Czvikovszky Tibor vegyészmérnök Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Polimertechnika és Textiltechnológia Tanszék Budapest Budapest
D. Molnár István irodalom- és művelődéstörténész Debreceni Egyetem, Lengyel Nyelv és Irodalom Tanszék Debrecen Debrecen
Dékány Imre vegyész Szegedi Tudományegyetem ÁOK, Orvosi Vegytani Intézet Szeged Szeged
Dézsi István fizikus MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet, Magfizikai Főosztáy Budapest Budapest
Dulácska Endre építészmérnök Budapesti Műszaki Egyetem, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék Budapest Budapest
Dux László biokémikus, laborszakfőorvos Szegedi Tudományegyetem, ÁOK Biokémiai Intézet Szeged Szeged
Elekes Károly kutatóbiológus MTA Balatoni Limnológiai Kutatóntézet, Kísérletes Állattani Osztály Tihany Balatonfüred
Embey-Isztin Antal geológus Magyar Természettudományi Múzeum, Ásvány- és Kőzettár Budapest Budapest
Faller József orvos Semmelweis Egyetem, II. Sebészeti Klinika Budapest Budapest
Fazekas András fogorvos Szegedi Tudományegyetem, ÁOK Fogászati és Szájsebészeti Klinika Szeged Szeged
Finta József építészmérnök Finta és Társai Építész Stúdió Budapest Budapest
Fodor Pál történész Eötvös Loránd Tudományegyetem, MTA BTK Történettudományi Intézet Budapest Budapest
Fogarasi Géza vegyész Eötvös Loránd Tudományegyetem, Elméleti Kémiai Tanszék Budapest Budapest
Füzesi Kristóf orvos, gyermeksebész Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvosi Kar Gyermekklinika Szeged Szeged
Gaál Botond fizikus, református teológus Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Rendszeres Teológiai Tanszék Debrecen Debrecen
Gálfi Péter állatorvos Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar Budapest Budapest
Gallyas Ferenc fiziko-kémikus Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika Pécs Pécs
Garay Barnabás matematikus Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Differenciálegyenletek Tanszék Budapest Budapest
Gáspár Zsolt építőmérnök, alkalmazott matematikus Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék Budapest Budapest
Gausz János biológus MTA Szegedi Biológiai Központ, Genetikai Intézet Szeged Szeged
Gőcze Péter Miklós nőgyógyász - onkológus Pécsi Tudományegyetem, Női Klinika, Onkológia Pécs Pécs
Gönczöl Éva orvos, mikrobiológus Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ, Vírus Főosztály Budapest Budapest
Greschik Gyula építőmérnök Debreceni Egyetem, Műszaki Főiskolai Kar Debrecen Budapest
Győry Kálmán matematikus Debreceni Egyetem, Matematikai Intézet Debrecen Debrecen
Gyurkovits Kálmán orvos Magyarországi Református Egyház Mosdósi Tüdő- és Szívkórháza Mosdós Mosdós
Hajdu Lajos matematikus Debreceni Egyetem, Matematikai Intézet Debrecen Debrecen
Hegedűs István építőmérnök, statikus Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Hidak és Szerkezetek Tanszéke Budapest Solymár
Hollósi-Laczkó Ilona biológus MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biofizikai Intézet Szeged Szeged
Horváth István fizikus-csillagász Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest Budapest
Imre László irodalomtörténész Debreceni Egyetem, XIX. Sz-i. Magyar Irodalom Tanszék Debrecen Debrecen
Izsák János Kornél biomatematikus ELTE, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék nyugdíjas Budapest
Jakovác Antal fizikus Eötvös Loránd Tudományegyetem, Atomfizika Tanszék Budapest Budapest
Jani Péter fizikus MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézete, Lézer Alkalmazási Osztály Budapest Budapest
Járai Antal matematikus Eötvös Loránd Tudományegyetem, Komputeralgebra Tanszék Budapest Budapest
Jeney András orvos Semmelweis Egyetem, ÁOK, I. Pathológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet Budapest Telki
Kádár György fizikus MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kut. Int. Budapest Budapest
Karádi Zoltán orvos Pécsi Tudományegyetem, PTE ÁOK Élettani Intézet Pécs Pécs
Keglevich György vegyészmérnök Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szerves Kémiai Technológia Tanszék Budapest Budapest
Keszthelyi Lajos biofizikus Szegedi Biológiai Központ, Biofizikai Intézet Szeged Budapest
Kilár Ferenc vegyész Pécsi Tudományegyetem, Ált. Orvostudományi Kar, Központi Kut. Lab. Pécs Pécs
Király Zoltán növénypatológus MTA Növényvédelmi Kutatóintézete Budapest Budapest
Kiss Ádám fizikus Eötvös Loránd Tudományegyetem, Atomfizikai Tanszék Budapest Budapest
Kiss István biológus MTA Szegedi Biológiai Központ, Genetikai Intézet Szeged Szeged
Kiss János vegyész Szegedi Tudományegyetem, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék Szeged Szeged
Kóczy T. László informatikus Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Távközlési és Telematikai Tanszék Budapest Budaörs
Kollár Lajos (PTE) sebész Pécsi Tudományegyetem, AOK, Sebészeti Tanszék Pécs Pécs
Korányi László orvos DRC Gyógyszervizsgáló Központ Balatonfüred Budapest
Kovács Gábor orvos Szegedi Tudományegyetem, ÁOK Szívsebészeti Osztály Szeged Szeged
Kovács László (SzTE) orvos Szegedi Tudományegyetem, ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Szeged Szeged
Kovács Péter jogász Miskolci Egyetem, Állam és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszék Miskolc -
Krommer Károly orvos, onkológus Pécsi Tudományegyetem, ÁOK Onkoterápiás Intézet Pécs Pécs
Kurutzné Kovács Márta építőmérnök Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar, Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék Budapest Budapest
Lénárd László orvos, biológus Pécsi Tudományegyetem, ÁOK Élettani Intézet Pécs Pécs
Liposits Zsolt orvos Magyar Tudományos Akadémia, Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Endokrin Neurobiológiai Osztály
Budapest Aszód
Lipták József gyógyszerész Semmelweis Egyetem, Egyetemi Gyógyszertár- és Gyógyszerügyi Szervezési Intézet Budapest Budapest
Lovas Rezső fizikus MTA ATOMKI Debrecen Debrecen
Martonyi János jogász, Professzor emeritus
volt külügyminiszter
- Budapest Szada
Menyhei Gábor orvos Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Érsebészeti Klinika Pécs Pécs
Mesterházy Ákos növénynemesítő Gabonatermesztési Kutatóintézet Kht Szeged Szeged
Mezei Ferenc fizikus Hahn-Meitner-Institut Berlin Los Alamos
Mezey Pál vegyész, matematikus Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szerves Kémiai Tanszék Budapest Budapest
Mező Gábor vegyész MTA-TKI, MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport Budapest Budapest
Mindszenty Andrea geológus ELTE, Alkalmazott és Környezetföldtani Tanszék Budapest Budapest
Miseta Attila János orvos Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina Intézet Pécs Cserkút
Molnár Béla geológus Szegedi Tudományegyetem, Földtani és Őslénytani Tanszék Szeged Szeged
Nagy Péter Tibor matematikus Debreceni Egyetem, Matematikai Intézet Debrecen Debrecen
Nagy Sándor orvos Szegedi Tudományegyetem, Sebészeti Műtéttani Intézet Szeged Szeged
Náray-Szabó Gábor vegyész Eötvös Loránd Tudományegyetem, TTK Elméleti Kémiai Tanszék Budapest Budapest
Néda Zoltán fizikus Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Elméleti Fizika Tanszék Kolozsvár Kolozsvár
Nemes Péter vegyész Állatorvostudományi Egyetem Budapest Budapest
Novák Zoltán gyermekorvos Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szeged Szeged
Nowinszky László mezőgazdasági mérnök Berzsenyi Dániel Főiskola, Természettudományi Kar, Technika Tanszék Szombathely Szombathely
Ősapay György vegyész University of California Irvine, Department of Pathology Los Angeles Los Angeles/Budapest
Pál József irodalomtörténész Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Olasz Nyelvi és Irod. Tanszék Szeged Szeged
Pálla Gabriella fizikus MTA Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Budapest Budapest
Papp István növénybiológus Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar
Növényélettan és Növényi Biokémia Tanszék
Budapest Budapest
Párducz Árpád biológus MTA Szegedi Biológiai Központ, Biofizikai Intézet Szeged Szeged
Párkányi László vegyészmérnök MTA Kémiai Kutatóközpont, Kémiai Intézet Budapest Budapest
Perczel András vegyész Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szerves Kémiai Tanszék Budapest Budapest
Perner Ferenc sebész Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika Budapest Budapest
Péter Ferenc orvos Budai Gyermekkórház - Rendelőintézet, Endokrinológiai részleg Budapest Budapest
Pethő Attila matematikus Debreceni Egyetem, Matematikai és Informatikai Intézet, Számítógéptudományi Tanszék Debrecen Debrecen
Pintér Sándor orvos Szegedi Tudományegyetem, Gyermekgyógyászati Klinika Szeged Szeged
Posta József vegyész Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Debrecen Debrecen
Prószéky Gábor számítógépes nyelvész MTA, Nyelvtudományi Intézet Budapest Budapest
Prugberger Tamás jogász Miskolci Egyetem, Agrár- és Munkajogi Tanszék Miskolc Budapest
Pusztai Rozália orvos Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Mikrobiológiai Intézet Szeged Szeged
Renner Antal baleseti sebész Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet Budapest Budapest
Réthelyi Miklós orvos, neuroanatómus Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Budapest Budapest
Rihmer Zoltán orvos (pszichiáter) Semmelweis Egyetem, Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés osztály Budapest Budapest
Rókusfalvy Pál pszichológus Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Műszaki Pedagógia Tanszék Budapest Budapest
Rosta István mérnök, tudománytörténész Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Kar Természettudományi Módszertani Tanszék Kaposvár Kaposvár
Sándor Péter orvos Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató - Humán Élettani Intézet Budapest Budapest
Sápy Péter Győző sebészorvos Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Sebészeti Intézet Debrecen Debrecen
Sárközy Péter irodalomtörténész MTA Irodalomtudományi Intézet Budapest Budapest
Schneider Gyula kémikus Szegedi Tudományegyetem, Szerves Kémiai Tanszék Szeged Szeged
Schneider Imre orvos, dermatológus Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Bőrgyógyászati Klinika Pécs Pécs
Simig Gyula vegyészmérnök EGIS Gyógyszergyár RT. Budapest Budapest
Sohár Pál kémikus Eötvös Loránd Tudományegyetem, TTK Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék Budapest Budapest
Solymosi László történész Debreceni Egyetem, Történeti Segédtudományok Tanszék Debrecen Budapest
Somfay Attila orvos Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, Tüdőgyógyászati Tanszék Deszk Deszk
Sonkodi Sándor belgyógyász nephrológus Szegedi Tudományegyetem, ÁOK I.sz. Belgyógyászati Klinika Szeged Szeged
Sótonyi Péter Tamás állatorvos Szent István Egyetem, Álllatorvos-tudományi Kar, Anatómiai és Szövettani Tanszék Budapest Budapest
Stumpf István alkotmánybíró Alkotmánybíróság
Intézmény: Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar
Budapest Budapest
Szabó Csaba Attila villamosmérnök Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék Budapest Budapest
Szabó József állatorvos Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar Budapest Budapest
Szántai Tamás matematikus Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Differenciálegyenletek Tanszék Budapest Budapest
Szarka László geofizikus MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet Sopron Sopron
Szeidl László matematikus Pécsi Tudományegyetem, TTK Matematikai és Informatikai Intézet Pécs Budapest
Székely Miklós kutató orvos Pécsi Tudományegyetem, Gerontológiai Tanszéki Csoport Pécs Pécs
Szelényi Zoltán orvos, patofiziológus Pécsi Tudományegyetem, Kórélettani Intézet Pécs Pécs
Szenci Ottó állatorvos Szent István Egyetem, Állatorvostudományi Kar, Nagyállat Klinika Üllő Budapest
Szendi Zoltán irodalomtörténész Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Germanisztikai Intézet Pécs Pécs
Szendrei Kálmán gyógyszerész Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézete Szeged Szeged
Szirányi Tamás villamosmérnök Magyar Tudományos Akadémia, SzTAKI Budapest Budapest
Szőkefalvi-Nagy Zoltán fizikus KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Budapest Budapest
Szollár Lajos orvos Semmelweis Egyetem, ÁOK Kórélettani Intézet Budapest Budapest
Tardy Pál kohómérnök Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés Budapest Budapest
Török Ferenc építész Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Középülettervezési Tanszék Budapest Budapest
Tóth Gábor (BME) vegyész IVAX Gyógyszerkutató intézet Budapest Budapest
Tóth Gábor (SzTE) vegyész Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Vegytani Intézet Szeged Szeged
Tóth József daganatpatológus Országos Onkológiai Intézet , Diagnosztikai Centrum Budapest Budapest
Tringer László ideg-elmeorvos, klinikai pszichológus Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai Klinika Budapest Budapest
Tulassay Tivadar gyermekorvos Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekklinika Budapest Törökbálint
Tulassay Zsolt orvos, belgyógyász Semmelweis Egyetem, ÁOK II.sz. Belgyógyászati Klinika Budapest Budapest
Varga Károly (PPKE) szociológus Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Szociológiai Intézet (nyugdíjba ment) - Budapest
Varga Károly (SzTE) vegyészmérnök, matematikus Szegedi Tudományegyetem, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék (nyugdíjba ment) Szeged Budapest
Végvári György kertészmérnök Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar Budapest Érd
Vékey Károly vegyész MTA Kémiai Kutatóközpont, Szerkezeti Kémia Intézet, Tömegspektrometriai Osztály Budapest Budapest
Verő József geofizikus mérnök MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet Sopron Sopron
Vidóczy Tamás vegyész, fotokémikus MTA Kémiai Kutatóközpont, Kémiai Intézet, Szerkezetkutató Főosztály Budapest Budapest
Visy Zsolt régész Pécsi Tudományegyetem, Ókortörténeti és Régészeti Tanszék, Régészeti Szeminárium Pécs Pécs
Vizkelety András irodalomtörténész MTA Fragmenta Codicum Kutatócsoport Budapest Budapest
Vörös József közgazdász Pécsi Tudományegyetem, Döntéstudományi Tanszék Pécs Pécs
Wittmann István orvos Pécsi Tudományegyetem, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum Pécs Pécs
Záborszky Zoltán traumatológus Debreceni Egyetem Debrecen Debrecen
Zaránd Pál orvosfizikus Fővárosi Önkormányzat, Uzsoki u. Kórház Budapest Budapest
Závodszky Péter biofizikus MTA Enzimológiai Intézet Budapest Budapest
Főoldal  Vissza a oldal tetejére

Tabló