Közlemény, 2018. február 6.

A Batthyány Lajos Alapítvány kuratóriuma mély fájdalommal értesült Barsiné Pataky Etelka hirtelen távozásáról. Személyében a rendszerváltozás kiemelkedő politikusát, a polgári értékek következetes és kérlelhetetlen képviselőjét tiszteltük és szerettük. Az MDF országgyűlési képviselőjeként, a tervezett budapesti világkiállítás kormánybiztosaként, nagykövetként, a Fidesz európai parlamenti képviselőjeként, a Duna stratégia kormánybiztosaként és a Magyar Mérnöki Kamara elnökeként, Alapítványunk igazgatótanácsának, majd kuratóriumának 1999 óta legaktívabb tagjaként végzett felbecsülhetetlenül értékes és eredményes tevékenységével ugyanazokat az értékeket és a szó legnemesebb értelmében a hazáját szolgálta. Tettrekészsége, elkötelezettsége és erkölcsi szilárdsága mindannyiunk számára mintául szolgált és szolgálni fog a jövőben is.

Embersége, kedvessége és emberszeretete nagyon fog hiányozni.

A munkát folytatjuk, emlékét megőrizzük, barátságát nem felejtjük!


Martonyi János
a kuratórium elnöke

Az alapítvány létrehozása: A Batthyány Lajos Alapítvány magánalapítvány. 1991-ben hozták létre Antall József miniszterelnök kezdeményezésére. Az alapítvány nevét az első magyar felelős kormány 1849-ben mártírhalált halt miniszterelnökéről kapta.

Az alapítvány célkitűzései: Az Alapító Okirat értelmében az alapítvány célja a magyar nemzet iránt elkötelezett, az európai egység irányába mutató, a közös keresztény értékek és a demokratikus, képviseleti kormányzás alapján álló magyar közélet támogatása.

Az alapítvány e cél megvalósítása során az alábbiakra törekszik:
 • A civil társadalom szervezése;
 • Az európai egységtörekvések támogatása;
 • A politikai fejlődés útjainak kidolgozása tudományos kutatások alapján;
 • Infomációk cseréje, kapcsolatok kiépítése, kutatók cseréje útján a nemzetközi együttműködés elősegítése;

 • Az alapítvány tevékenysége: Az alapítvány rendszeresen szervez hazai és nemzetközi politikai és tudományos konferenciákat, kerekasztal- beszélgetéseket, találkozókat, hozzájárul könyvek, különböző kiadványok, folyóiratok megjelentetéséhez, támogatja a társadalmi szervezetek és intézmények az alapítvány célkitűzésinek megvalósulását szolgáló rendezvényeit, programjait.

  Támogatja különböző civil szervezetek működését az alapítvány infrastrukturális hátterének rendelkezésre bocsátásával. Elősegíti a szervezetek egymás közötti kommunikációját és a külföldi szervezetekkel való együttműködésüket.

  Az Alapítvány nyitott az együttműködésre valamennyi hasonló törekvésű szervezettel és intézménnyel.

  Az alapítvány vagyona: Az alapítvány vagyonát a magyar politikai kultúrát és polgárosodást támogatni kívánó magyar és külföldi magánszemélyek, hazai és nemzetközi intézmények gyarapítják. Alapítványunk köszönettel fogad adományokat és támogatást azoktól, akik céljait és szellemiségét magukénak érzik. Pénzadományokat közvetlenül lehet utalni az alapítvány bankszámlájára: ERSTE Bank. 11991102-02106645


  A Batthyány Lajos Alapítvány képviselete:

  Egykori elnök: Dr. Granasztói György1998 - 2016 augusztus

  Tiszteletbeli elnök: Batthyány Ádám

  Elnök: Dr. Martonyi János

  Az Igazgatótanács tagjai: Antall Péter, Barsiné Pataky Etelka1999 - 2018, Dr. Martonyi János,, Dr. Szájer József.

  Alapítványi iroda: Batthyány Lajos Alapítvány, 1067 Budapest Eötvös u. 24., Telefon: 332-5305, 269-4099, e-mail: info@bla.hu