Az alapítvány létrehozása: A Batthyány Lajos Alapítvány magánalapítvány. 1991-ben hozták létre Antall József miniszterelnök kezdeményezésére. Az alapítvány nevét az első magyar felelős kormány 1849-ben mártírhalált halt miniszterelnökéről kapta.

Az alapítvány célkitűzései: Az Alapító Okirat értelmében az alapítvány célja a magyar nemzet iránt elkötelezett, az európai egység irányába mutató, a közös keresztény értékek és a demokratikus, képviseleti kormányzás alapján álló magyar közélet támogatása.

Az alapítvány e cél megvalósítása során az alábbiakra törekszik:
 • A civil társadalom szervezése;
 • Az európai egységtörekvések támogatása;
 • A politikai fejlődés útjainak kidolgozása tudományos kutatások alapján;
 • Infomációk cseréje, kapcsolatok kiépítése, kutatók cseréje útján a nemzetközi együttműködés elősegítése;

 • Az alapítvány tevékenysége: Az alapítvány rendszeresen szervez hazai és nemzetközi politikai és tudományos konferenciákat, kerekasztal- beszélgetéseket, találkozókat, hozzájárul könyvek, különböző kiadványok, folyóiratok megjelentetéséhez, támogatja a társadalmi szervezetek és intézmények az alapítvány célkitűzésinek megvalósulását szolgáló rendezvényeit, programjait.

  Támogatja különböző civil szervezetek működését az alapítvány infrastrukturális hátterének rendelkezésre bocsátásával. Elősegíti a szervezetek egymás közötti kommunikációját és a külföldi szervezetekkel való együttműködésüket.

  Az Alapítvány nyitott az együttműködésre valamennyi hasonló törekvésű szervezettel és intézménnyel.

  Az alapítvány vagyona: Az alapítvány vagyonát a magyar politikai kultúrát és polgárosodást támogatni kívánó magyar és külföldi magánszemélyek, hazai és nemzetközi intézmények gyarapítják. Alapítványunk köszönettel fogad adományokat és támogatást azoktól, akik céljait és szellemiségét magukénak érzik. Pénzadományokat közvetlenül lehet utalni az alapítvány bankszámlájára: ERSTE Bank. 11991102-02106645


  A Batthyány Lajos Alapítvány képviselete:

  Egykori elnök: Dr. Granasztói György1998 - 2016 augusztus

  Tiszteletbeli elnök: Batthyány Ádám

  Elnök: Dr. Dezső Tamás

  Kuratórium: Dr. Dezső Tamás, Dr. Bozsonyi Károly, Dr. Illés Géza Márton, Kobza Miklós, Dr. Náray-Szabó Gábor, Dr. Panyi Miklós, Dr. Szarka Gábor.

  Alapítványi iroda: Batthyány Lajos Alapítvány, 1067 Budapest Eötvös u. 24., Telefon: 332-5305, 269-4099, e-mail: info@bla.hu